Verdens naturfag er et nyt naturfagssystem til 7.-9. klasse.

Systemet er kendetegnet ved:

 • Spændende faglige tekster med flotte illustrationer
 • Udarbejdet efter gældende færdigheds- og vidensmål
 • Arbejder med naturfagenes forskellighed og fællesnævnere
 • Fællesfaglige fokusområder
 • Masser af elevaktiviteter
 • Præcis og målrettet lærervejledning med eksempler på læringsmål og tegn på læring.


Verdens naturfag handler om dig og din hverdag.

Det handler om at styrke din viden, dine færdigheder og dine kompetencer. Derfor skal du bl.a. lære om, hvordan de tre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi hænger sammen.

Du skal også lære at undersøge naturfaglige fænomener og få svar. Det kan du gøre ved at udføre forskellige undersøgelser, anvende og vurdere modeller samt forklare og kommunikere om sammenhænge mellem naturfagene og din omverden.

Særtryk om Verdens naturfag kan hentes her som pdf. 


Systemet består af: 

 • Analoge grundbøger
 • Digitale i-bøger inklusiv fællesfaglige fokusområder
 • Lærervejledninger
 • Digitale kopiark

GEOGRAFI i-BOG 1

I første grundbog til geografi, kan du læse om

 • Hvad er geografi?
 • Jordens udvikling
 • Globale mønstre
 • Vejret omkring os
 • Jordens mennesker

FYSIK/KEMI i-BOG 1

første grundbog til fysik/kemi, kan du læse om

 • Hvad er fysik/kemi?
 • Fra magi til kemi
 • Atomer og molekyler
 • Lyd og bølger
 • Energi og bevægelse
 • Astronomi
 • Fødevarer
 • Mad og miljø

BIOLOGI  i-BOG 1

første grundbog til biologi, kan du læse om

 • Hvad er biologi?
 • Livet på land
 • Det sunde liv
 • Krop og motion
 • Mikroorganismer og fødevarer
 • Anvendelse af naturen
 • Havet